Mrazírenské distribuční centrum

Vloženo 13.2.2014

V loňském roce jsme realizovali výrobu zařízení pro chlazení mrazírny o objemu  44415m3. Byly vybudovány dva uzavřené kompresorové chladicí okruhy, které zajišťují vyšší bezpečnost skladovaných produktů při event. výpadku jedné technologie.

Výhody uvedené aplikace:

-  Vhodným rozložením výparníků je dosaženo rovnoměrné distribuce chladu i v případě výpadku jedné technologie.

-  Pro zvýšení energetické účinnosti daného systému jsou okruhy vybaveny podchlazováním kapalného chladiva.

-  Odtávání horkými parami zajišťuje vyšší účinnost celého systému.

-  Samozřejmostí je využití odpadního tepla pro  nízkopotenciální vytápění, případně pro ohřev TUV.