Nový rok se rozbíhá...

Vloženo 11.1.2012

V úterý 3.1.2012 proběhla v naší firmě informační schůzka k zahájení nového roku 2012. Ředitel společnosti přivítal všechny spolupracovníky a přednesl Hlavní cíle a úkoly, které budou důležité pro další vývoj firmy v obtížném makroekonomickém prostředí, ve kterém se v současnosti nacházíme.

 

Vedle dosažení plánovaných tržeb bude zvýšená pozornost věnována vývoji vlastních výrobků a zkušebnictví, odbornému vzdělávání pracovníků a maximální podpoře našich zákazníků.

 

Firma JDK je velmi dobře připravena plnit vytyčené cíle na základě dosavadních zkušeností, dovedností a zejména vysokého odborného potenciálu v oboru chladicí techniky.