Nový typ sdružené jednotky

Vloženo 11.8.2010

V červenci jsme vyrobili nový typ sdružené jednotky s použitým chladivem R134a, která je použita pro aplikaci chlazeného skladu ovocných stromků. Jednotka obsahuje 6 polohermetických kompresorů, každý o proběhlém objemu 127m3/h. Celkový chladicí výkon jednotky je 310kW při vypařovací teplotě -5°C, chladicí faktor COP je 3,15 při kondenzační teplotě +40°C. Kondenzační část chladicího okruhu tvoří vzduchem chlazený kondenzátor s nízkou hlučností 43dB(A) v 10ti m a malým dt=10,5K.

Jednotka a kondenzátor jsou řízeny moderním řídicím systémem umožňujícím monitorování a vzdálený dohled. Kompresory jsou řízeny od sacího tlaku a ventilátory kondenzátoru frekvenčním měničem od výtlačného tlaku.

Výparníky ve skladu jsou s výfukem přes lamelovou plochu, čímž je dosaženo laminární ofukování skladovaného zboží. Dokonalé ofukování zboží je dále docíleno zamezením zkráceného proudění mezi výparníky pomocí speciálních desek vyplňujících prostor mezi výparníky. Odtávání výparníků je řešeno využitím rekuperace odpadního tepla, kde se teplo z výtlačných par chladiva předává skrz deskový výměník do nemrznoucí teplonosné kapaliny. Tato kapalina akumuluje teplo do zásobní nádrže a dle potřeby je potom použita na odtávání výparníků.

Celá instalace se vyznačuje vysokou účinností s čímž jsou spojeny nízké provozní náklady a velmi vstřícným přístupem k životnímu prostředí.