AR006

S využitím dělené komprese v kombinaci s podchlazením chladiva lze zvláště v mrazírenském provozu pro vypařovací teploty -25°C a nižší dosáhnout až 30% energetických úspor.

Typické zapojení chladivového okruhu s dvoustupňovou kompresí a podchlazením chladiva - ekonomizérem. Dodatečné podchlazení kapalného chladiva zvyšuje chladicí výkon na výparníku bez nutnosti použití výkonnějšího kompresoru.

Aplikace dvoustupňového chladicího okruhu pro komerční nasazení s využitím technologie kompresorů scroll EVI je investičně i technicky velmi lákavá. Energetické úspory kolem 30% ve srovnání s konvenční technologií jsou atraktivní. Také možnost snížení náplně chladiva je přínosem pro potenciální snížení emisí při případném úniku náplně. Vzhledem k těmto faktům lze očekávat komerční nasazení ještě ve větším rozsahu.