AR007

Aplikace kompresorů Scroll EVI

Náklady na provoz chladicího zařízení s růstem cen elektrické energie tvoří podstatnou složku provozních nákladů. Chladicí a klimatizační zařízení spotřebovává celkem cca 15% veškeré elektrické energie vyrobené na Zemi a podíl neustále roste. Zvláště v mrazírenském provozu pro vypařovací teploty -25°C a nižší lze dosáhnout až 30% energetických úspor s využitím systému EVI u scroll kompresorů v kombinaci s podchlazením chladiva.

EVI systém (Economized Vapor Injection) 

Jedná se o aplikaci dobře známého principu dvoustupňové (dělené) komprese s možností mezistupňového chlazení s ekonomizérem (podchlazovač chladiva). V minulosti byl používán pouze pro velké šroubové nebo polohermetické kompresory. Je to vhodný způsob jak omezit vysokou kompresní teplotu, zvláště při mrazírenském provozu a současně výrazně zlepšit COP a tím ekonomické provozní parametry chladicího okruhu. Je známo, že dvoustupňový chladicí okruh dosahuje při stejném chladicím výkonu lepší účinnosti než klasický jednostupňový okruh. Nyní je k dispozici také komerční dvostupňové řešení pro malé hermetické kompresory typu scroll.