AR009

Návrh chladivového potrubí

Příspěvek se zabývá technickými aspekty správného návrhu chladivového potrubí z pohledu spolehlivosti a ekonomiky provozu. Podrobně jsou popsány důvody a kritéria pro správný výběr a rozhodování při návrhu potrubního systému chladicího okruhu. Příspěvek však není podrobnou příručkou pro výpočet potrubní soustavy chladicího systému.

Častým úkolem je navrhnout a propojit chladivovým potrubím kondenzační jednotku a příslušně dimenzovaný výparník nebo výparníky. Někdy bývá také požadavek na propojení odděleného kondenzátoru s kompresorovou jednotkou. 

Úspěšný návrh chladivového potrubí vyžaduje dobré znalosti funkce chladicího okruhu a jeho jednotlivých komponent. Mimo určení správné dimenze potrubí je také důležité uplatňovat a dodržovat zásady správného vedení propojovacího potrubí.