ES prohlášení o shodě

ES prohlášení o shodě znaméná, že výrobek nebo zařízení je v souladu s předpisy a normami. Je to písemné prohlášení výrobce o tom, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů platných v EU (tedy i ČR) a že byl dodržen stanovený postup při posouzení shody.

Postup při posouzení shody stanoví zákon 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 176/2008 Sb., které odpovídá směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních.

Před uvedením výrobku na trh musí být vydána písemná forma ES prohlášení o shodě a výrobek musí být označen značkou CE.

Pokud jste v seznamu dole nenašli potřebný dokument, prosím kontaktujte nás.

Popis dokumentu Dokument Jazyková verze

ES deklarace - kondenzační jednotky řady J, C

ES-01 Download CS  /  Download EN

ES deklarace - kompresorové jednotky řady K

ES-02 Download CS  /  Download EN

ES deklarace - paralelní jednotky řady P, T

ES-03 Download CS  /  Download EN

ES deklarace - sdružené jednotky

ES-04 Download CS  /  Download EN

ES deklarace - elektrické rozvaděče RKJ

ES-05 Download CS  /  Download EN

ES deklarace - chladiče kapalin řady W

ES-06 Download CS  /  Download EN

ES deklarace - oddělené kondenzátory KNO

ES-07 Download CS  /  Download EN

ES deklarace - řídicí rozvaděče CP

ES-08 Download CS  /  Download EN