Chlazení kapalin

Existuje několik způsobů jak získat chladnou vodu, ale strojní chlazení kapalin – chillery jsou nejvíce preferovaným řešením.

Účinné a spolehlivé chlazení umožňuje zvýšit produktivitu a životnost zařízení a snižuje tak náklady na výrobní procesy. Voda je drahocenným přírodním chladivem a její cena stále stoupá. Jednotky pro chlazení kapalin typu WHE, WDE a WTE proto pracující s uzavřeným okruhem chladicí vody.

Provedení výrobku

WHE přenosné JDK blokové chladiče kapalin (0…4kW) pracují s vinutým trubkovým výparníkem uzpůsobeným pro přímý ponor do nádoby s ochlazovanou kapalinou. Použití je vhodné i pro chlazení olejů a řezné emulze nebo pro výrobu ledové vody. Velmi snadná instalace typu „Plug & Play“, automatický chod podle termostatu. 

WDE-S1K kompaktní JDK chiller (do 43kW) s deskovým výparníkem skříňového provedení se zabudovanou akumulační nádobou a čerpadlem. Jednotka je vhodná pro umístění uvnitř i vně budovy. Ideální jako náhrada průtočného chlazení pitnou nebo užitkovou vodou. Snadná instalace, uvedení do provozu nevyžaduje chladírenského mechanika.

WDE, WTE JDK chillery velkých výkonů (až 800kW) v provedení se zabudovaným nebo odděleným kondenzátorem. Zákaznické aplikace pro teploty vychlazované kapaliny až -30°C. PLC řídicí systém s diagnostikou a dálkovým monitorováním přes Internet. Odborná instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu odbornými pracovníky JDK.

Tipy pro Vás  Tip
  • Neplaťte zbytečně - předpisy o ochraně vod sledují kvalitu a nezávadnost vypouštěné vody. Uzavřený systém chlazené vody značně zjednodušuje plnění tohoto požadavku!
  • Zdarma získejte teplo pro vytápění svých výrobních prostor. Vhodným umístěním kompakního chladiče vody typu WDE-S1K u vnitřní stěny budovy lze zajistit zimní vytápění. Při letním provozu je teplý vzduch klapkou odveden mimo budovu.
Rozsah dodávky

Chladiče vody typu WHE a WDE-S1K jsou dodávány s náplní chladiva, vyzkoušené a seřízené ve výrobním závodě. Pro jednotky řady WDE, WTE s odděleným kondenzátorem provádíme odbornou instalaci, motáž okruhu, plnění chladivem a uvedení do provozu u zákazníka včetně zaškolení. Všechny typy jednotek jsou vybaveny ochranou proti zamrznutí chlazené kapaliny.

Volitelné příslušenství
  • Zabudovaná akumulační nádrž (otevřená nebo tlaková)
  • Signalizace nedostatku kapaliny v nádrži (pro otevřený systém)
  • Automatické dopouštění vody do nádrže (pouze pro otevřený systém)
  • Zabudované čerpadlo + armatury
  • Expanzní nádoba (pouze pro tlakový systém)
  • Vzdálená signalizace poruchových stavů
  • Vzdálené monitorování
  • Speciální řešení dle požadavků zákazníka
Instalace a provoz

Jednotky typu WHE jsou vybaveny el. síťovou vidlicí a jejich uvedení do provozu nevyžaduje odborně kvalifikovaný personál. Kompaktní jednotky WDE-S1K jsou naplněny chladivem a testovány ve výrobním závodě. Před spuštěním je nutné provést napojení na rozvod chlazené vody a odborné připojení el. napájení kabelem do rozvaděče jednotky. Instalaci el. zapojení jednotek WDE, WTE s odděleným kondenzátorem musí vždy provádět odborně vyškolený pracovník s příslušnou kvalifikací.

Výběr jednotky

Rozhodujícími paramentry pro výběr vhodné jednotky jsou teplota a druh ochlazené kapaliny a potřebný chladicí výkon. Pro výběr a dimenzování správného čerpadla je nutné znát tlakovou ztrátu spotřebiče při jmenovitém průtoku. Vhodným pomocníkem pro výběr typu a provedení JDK chladičů kapalin vám mohou být následující dokumenty.

Další výrobková dokumentace JDK viz zde, pro JDK ceník klikněte zde.

Dokumenty ke stažení Dokument Jazyková verze

WDE-S1K Řada kompaktních chladičů kapalin

CT120 Download CS  /  Download EN

Průtokové chlazení kapalin řada WDC

CT125 Download CS

Chlazení kapalin řada WTE

PR110 Download CS  /  Download EN

Chlazení kapalin WHE

PR130 Download CS  /  Download EN

Typické zapojení JDK chladičů kapalin

AP110X Download CS

Zadání parametrů pro chlazení kapalin

AP110 Download CS