Kompaktní jednotky

Kompaktní kondenzační jednotky splňují náročné požadavky na hlučnost a moderní design. Slouží jako zdroj chladu pro komerční i průmyslové chlazení a VZT jednotky.

Jednotky jsou vhodné všude tam, kde je málo volného prostoru.

Provedení výrobku

Úplné krytování jednotky poskytuje dokonalou ochranu před deštěm. Nenápadný externí vzhled jednotky umožňuje jeji použití i v případě zvýšených estetických nároků. Konstrukční uspořádání dovoluje optimální využití plochy kondenzátoru bez zbytečných překážek v cestě proudění vzduchu. Chladicí okruh je maximálně hermetizován. Je integrován el. rozvaděč s propojením komponent v jednotce.

Tipy pro Vás  Tip
 • Snadná instalace jednotky a její připojení na elektro napájení viz zde
 • Úspory náplně chladiva lze dosáhnout s kompaktními jednotkami JDK
 • Nízká hlučnost kompaktního provedení
 • Barevné provedení vnějšího krytování jednotky podle stupnice odstínů RAL
Rozsah dodávky

Jednotka již v základním vybavení obsahuje ohřev oleje kompresoru a plynulou regulaci otáček ventilátoru. Chladicí okruh je osazen HP/LP ochrannými presostaty. Elektrická výbava zahrnuje silové a jisticí prvky elektrických spotřebičů. Jednotka je vybavena snadno přístupným hlavním vypínačem el. napájení. Případný poruchový stav jednotky lze dálkově monitorovat.

Volitelné příslušenství
 • Zabudovaný filtrdehydrátor a průhledítko
 • Ochranná mřížka lamel kondenzátoru
 • Solenoid ventil na kapalinovém potrubí (pro mrazírny)
 • Ochranné relé hlídání správného sledu fází
 • Ochrana proti častému cyklování jednotky
 • Barevné provedení krytování podle odstínů RAL
 • Instalační sada dílů (konzole, tlumicí patky, ….)
 • Ovládací rozvaděč CPC s regulátorem pro řízení chladicího nebo mrazicího boxu
Instalace a provoz

Umístění jednotky musí zajistit volné proudění vzduchu přes kondenzátor a přístup pro servis a údržbu. Správné provedení chladivového okruhu s ohledem na spolehlivé vracení oleje zajišťuje bezporuchový chod. Kvalitní izolace sacího potrubí zlepší ekonomiku provozu. Před uvedením do provozu musí být provedeny a zdokumentovány provozní zkoušky chladicího zařízení dle ČSN EN 378-2. Odbornou instalaci a servis Vám rádi zajistíme.

Výběr jednotky

Základními parametry pro správný výběr jsou požadovaný výkon, odpařovací teplota a teplota okolí. Odpařovací teplota bývá obvykle o (5) 7 až 10K nižší než uvažovaná teplota v chlazeném prostoru – hodnota závisí na aplikaci a typu výparníku. Vhodným pomocníkem pro výběr správného typu a provedení JDK kondenzačních jednotek vám mohou být následující dokumenty. Při výběru Vám rádi poradíme.

Další výrobková dokumentace JDK viz zde, pro JDK ceník klikněte zde.

Dokumenty ke stažení Dokument Jazyková verze

Kompaktní kondenzační jednotky C - katalog

CT003 Download CS  /  Download EN

Nízkoteplotní kondenzační jednotky CL-EVI

PR003 Download CS  /  Download EN

Kompaktní kondenzační jednotky C - prospekt

PR003.1 Download CS