Kompaktní jednotky

Splňují náročné požadavky na hlučnost a moderní design. Slouží jako zdroj chladu pro komerční i průmyslové chlazení a VZT jednotky ...

Kompaktní kondenzační jednotky splňují náročné požadavky na hlučnost a moderní design. Slouží jako zdroj chladu pro komerční i průmyslové chlazení a VZT jednotky.

Jednotky jsou vhodné všude tam, kde je málo volného prostoru.

Provedení výrobku

Úplné krytování jednotky poskytuje dokonalou ochranu před deštěm. Nenápadný externí vzhled jednotky umožňuje jeji použití i v případě zvýšených estetických nároků. Konstrukční uspořádání dovoluje optimální využití plochy kondenzátoru bez zbytečných překážek v cestě proudění vzduchu. Chladicí okruh je maximálně hermetizován. Je integrován el. rozvaděč s propojením komponent v jednotce.

Tipy pro Vás  Tip
 • Snadná instalace jednotky a její připojení na elektro napájení viz zde
 • Úspory náplně chladiva lze dosáhnout s kompaktními jednotkami JDK
 • Nízká hlučnost kompaktního provedení
 • Barevné provedení vnějšího krytování jednotky podle stupnice odstínů RAL
Rozsah dodávky

Jednotka již v základním vybavení obsahuje ohřev oleje kompresoru a plynulou regulaci otáček ventilátoru. Chladicí okruh je osazen HP/LP ochrannými presostaty. Elektrická výbava zahrnuje silové a jisticí prvky elektrických spotřebičů. Jednotka je vybavena snadno přístupným hlavním vypínačem el. napájení. Případný poruchový stav jednotky lze dálkově monitorovat.

Volitelné příslušenství
 • Zabudovaný filtrdehydrátor a průhledítko
 • Ochranná mřížka lamel kondenzátoru
 • Solenoid ventil na kapalinovém potrubí (pro mrazírny)
 • Ochranné relé hlídání správného sledu fází
 • Ochrana proti častému cyklování jednotky
 • Barevné provedení krytování podle odstínů RAL
 • Instalační sada dílů (konzole, tlumicí patky, ….)
 • Ovládací rozvaděč CPC s regulátorem pro řízení chladicího nebo mrazicího boxu
Instalace a provoz

Umístění jednotky musí zajistit volné proudění vzduchu přes kondenzátor a přístup pro servis a údržbu. Správné provedení chladivového okruhu s ohledem na spolehlivé vracení oleje zajišťuje bezporuchový chod. Kvalitní izolace sacího potrubí zlepší ekonomiku provozu. Před uvedením do provozu musí být provedeny a zdokumentovány provozní zkoušky chladicího zařízení dle ČSN EN 378-2. Odbornou instalaci a servis Vám rádi zajistíme.

Výběr jednotky

Základními parametry pro správný výběr jsou požadovaný výkon, odpařovací teplota a teplota okolí. Odpařovací teplota bývá obvykle o (5) 7 až 10K nižší než uvažovaná teplota v chlazeném prostoru – hodnota závisí na aplikaci a typu výparníku. Vhodným pomocníkem pro výběr správného typu a provedení JDK kondenzačních jednotek vám mohou být následující dokumenty. Při výběru Vám rádi poradíme.

Další výrobková dokumentace JDK viz zde.

Dokumenty ke stažení
Kompaktní kondenzační jednotky C - katalog (CT003, 931kB)
Nízkoteplotní kondenzační jednotky CL-EVI (PR003, 873kB)
Kompaktní kondenzační jednotky C - prospekt (PR003.1, 261kB)