Kondenzační jednotky

Osvědčeným zdrojem chladu jsou kondenzační jednotky s výkony od 1....90 kW a rozsahem vypařovacích teplot +15....-50°C.

 Kondenzační jednotky najdou využití pro komerční chlazení, chladicí a mrazicí sklady, potravinářský a zpracovatelský průmysl, průmyslové aplikace či chlazení výrobních a technologických prostor.

Provedení výrobku

Jednoduché konstrukční řešení vychází z rozmístění hlavních komponent na ocelové základně. Základní provedení jednotky bez krytování je určeno pouze pro aplikaci do strojovny. Pro venkovní použití je nutné objednat jednotku s krytem.

Tipy pro Vás  Tip
 • Řešení chladíren a mrazíren je velmi jednoduché s použitím rozvaděčů CPC
 • Zdarma získejte odpadní kondenzační teplo pro ohřev užitkové vody. JDK nabízí vhodné příslušenství pro kondenzační jednotky. Viz také Rekuperace.
 • Úspory 30% spotřeby elektrické energie ve srovnání se standardní jednotkou lze dosáhnout s JDK jednotkami JLE-ZF-EVI při aplikaci pro mrazírenský provoz. Porovnání parametrů kompresorů Scroll ZF-EVI viz zde.
 • Regulace chladicího výkonu jednotky nebyla nikdy tak snadná jako s technologií Digital ScrollTM! Regulace je možná v rozsahu 10…100% výkonu. Přizpůsobením skutečné potřebě chladu se dosahuje významné úspory spotřeby elektrické energie. Vhodnou oblastí použití jsou VZT aplikace s přímým odparem a komerční chlazení. JDK nabízí řadu jednotek JHE-ZRD, THE-ZRD, JME-ZBD, TME-ZBD, JLE-ZFD-EVI.
Rozsah dodávky

Standardní vybavení kondenzační jednotky obsahuje kompresor, vzduchem chlazený kondenzátor včetně ventilátoru/ů, sběrač chladiva, propojovací Cu potrubí, vysokotlakou a nízkotlakou ochranu a rozvodnou skříňku elektro včetně propojení. Jednotka je po zkoušce těsnosti naplněna přetlakem inertního plynu.

Volitelné příslušenství
 • Vyhřívání oleje kompresoru
 • Zabudovaný filtrdehydrátor a průhledítko
 • Řízení otáček ventilátoru
 • Výměník pro využití odpadního tepla - výroba teplé užitkové vody (TUV)
 • Krytování pro venkovní použití
 • Oddělený nebo zabudovaný elektrický silový rozvaděč
 • Speciální řešení dle požadavků zákazníka
Instalace a provoz

Při instalaci je nutné dbát na správné provedení chladivového okruhu s ohledem na spolehlivé vracení oleje. Nezapomínejte na kvalitní izolaci sacího potrubí – zlepší se ekonomika provozu a životnost zařízení. Před uvedením do provozu musí být provedeny a zdokumentovány provozní zkoušky chladicího zařízení dle ČSN EN 378-2. Odbornou instalaci a servis Vám rádi zajistíme.

Výběr jednotky

Základními parametry pro správný výběr jsou: požadovaný výkon, odpařovací teplota a teplota okolí. Odpařovací teplota bývá obvykle o (5) 7 až 10K nižší než uvažovaná teplota v chlazeném prostoru – hodnota závisí na aplikaci a typu výparníku. Vhodným pomocníkem pro výběr správného typu a provedení JDK kondenzačních jednotek vám mohou být následující dokumenty. Při výběru Vám rádi poradíme.

Další výrobková dokumentace JDK viz zde.

Dokumenty ke stažení
Rychlý výběr JDK kondenzačních jednotek (PD001, 213kB)
KCHJ a KJ, rozsah MT & HT - hermetické (CT001, 5062kB)
KCHJ a KJ, rozsah LT (ZF, ZF-EVI mrazírny) (CT005, 3070kB)
KCHJ & KJ s PH kompresory (CT006, 5819kB)
Kondenzační jednotky JLE-EVI - prospekt (PR005, 164kB)