Typové chladicí technologie

Kondenzační jednotka, řídicí rozvaděč a výparník jsou hlavní komponenty typových chladicích sestav.

Díly JDK typové chladicí technologie jsou pečlivě vybrány a vzájemě výkonově dobře vyváženy. Zákazník obdrží ověřené a spolehlivé řešení pro chladicí i mrazicí sklady, potravinářský a zpracovatelský průmysl či chlazení výrobních a technologických prostor o velikosti 4…400 m3.

Provedení výrobku

Výrobek je dodáván formou stavebnice v odělených dílech. Kondenzační jednotky a elektrické rozvaděče jsou konstrukčně navrženy a vyrobeny firmou JDK.

Tipy pro Vás  Tip
  • Zdarma získejte odpadní kondenzační teplo pro ohřev užitkové vody. JDK nabízí vhodné příslušenství pro kondenzační jednotky. Viz také Rekuperace.
  • Úspory 30% spotřeby elektrické energie ve srovnání se standardní jednotkou lze dosáhnout s JDK jednotkami JLE-ZF-EVI při aplikaci pro mrazírenský provoz. Porovnání parametrů kompresorů Scroll ZF-EVI viz zde.
Rozsah dodávky

Standardní typová chladicí technologie obsahuje kondenzační jednotku, elektrický řídicí rozvaděč s regulátorem teploty, vstřikovací ventil s dýzou a výparník. Pro mrazírny je součástí technologie také elektromagnetický ventil.

Volitelné příslušenství
  • Vyhřívání oleje kompresoru
  • Filtrdehydrátor s průhledítkem
  • Řízení otáček ventilátoru
  • Krytování pro venkovní použití
  • Speciální řešení dle požadavků zákazníka
Instalace a provoz

Při instalaci zařízení je nutné propojit chladivový okruh a elektro komponenty. Před spuštěním zařízení je nutné vždy provést výchozí revizi elektro dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000. Před uvedením do provozu musí být provedeny a zdokumentovány provozní zkoušky chladicího zařízení dle ČSN EN 378-2. Instalaci a servis vždy svěřte odborné firmě, zabráníte tím případnému poškození zařízení a ztrátě garančních záruk. Zakoupenou technologii Vám rádi nainstalujeme a uvedeme do provozu.

Výběr technologie

Základními parametry pro správný výběr typové chladicí technologie je objem a požadovaná teplota chlazeného prostoru. Vhodným pomocníkem pro výběr správného typu JDK typových technologií vám mohou být následující dokumenty. Při výběru Vám rádi poradíme.

Další výrobková dokumentace JDK viz zde, pro JDK ceník klikněte zde.

Dokumenty ke stažení Dokument Jazyková verze

Podmínky pro skladování ovoce a zeleniny

AP020 Download CS

Rychlý výběr JDK typových technologií

PD020 Download CS

Základní technická data typových technologí

PRTT Download CS

Katalog typových technologií JDK

CT-TT Download CS

Katalog typových technologií s jednotkami Compact

CT-TT-Comp Download CS