Servisní podpora

JDK poskytuje svým zákazníkům profesionální servis a podporu po celou dobu životnosti dodaného chladicího zařízení.

Servis záruční a pozáruční

Pro JDK chladicí zařízení poskytujeme plnou odbornou servisní podporu i po uplynutí záruční doby. Servis Vašeho chladicího zařízení si můžete domluvit přímo s naším servisním pracovníkem viz Kontakty.

Smluvní servis

Pro provozovatele, kteří se rozhodnou svěřit starost o chod chladicí technologie do rukou odborné firmy nabízíme uzavření Servisní smlouvy. K dispozici je Vám pak zázemí naší firmy a tým servisních mechaniků a techniků k pohotovému zásahu. Servisní smlouva řeší pravidelné servisní kontroly v rozsahu dle typu zařízení, termíny pro odstranění závady a rychlost reakce dle typu poruchy.

Servis 24

Pro zákazníky zajišťujeme nepřetržitou servisní podporu Servis 24. Tato služba zahrnuje poradenskou činnost a operativní řešení vzniklých problémů přímo u zákazníka. K dispozici jsou Vám nepřetržitě kvalifikovaní pracovníci našeho servisního oddělení (OTS) s plně vybavenými servisními vozy.

Zkoušky těsnosti

Nabízíme provedení předepsaných kontrol těsnosti chladicího okruhu naším certifikovaným technikem.

Používaná chladiva typu HFC (např. R404A, R407C, R410A,…) patří dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 o F-plynech (čl. 3, odst. 6) a zákona ČR č. 483/2008 Sb. o ochraně ovzduší do sledovaných látek které mají vliv na skleníkový efekt. Provozovatel chladicího zařízení obsahující ≥3kg chladiva je povinen vést záznamy o výsledcích pravidelných kontrol těsnosti (více info viz v sekci Chladivo).

Instalace a uvádění do provozu

Nabízíme odbornou montáž chladicí technologie našimi certifikovanými techniky. Součástí montáže je provedení provozních zkoušek chladicího zařízení dle ČSN EN 378-2 a vystavení protokolu. Obsluhu zařízení zaškolíme a předáme chladicí technologii do užívání zákazníkovi. Při instalaci JDK zařízení vám zavedeme Provozní deník chladicího zařízení, který vyhovuje požadavkům vedení záznamů o kontrolách těsnosti.

Vzdálený dohled

Monitorování a vzdálený servisní přístup k zařízení se jeví jako velmi účinný způsob jak minimalizovat ztráty způsobené případným výpadkem chladicí technologie. Po vyhodnocení závady na dálku lze servisní zásah provést cíleně. Více o možnostech dálkového sledování viz Vizualizace řízení.

Dodávky náhradních dílů

Pro potřeby dodávek náhradních dílů má naše společnost vyčleněny položky, které mohou být okamžitě využity. Zlepšujeme tak operativnost při řešení urgentních provozních problémů na chladicích zařízeních. V případech kdy požadované komponenty nejsou ve skladových zásobách, zajišťujeme jejich přednostní objednání a dodání v nejkratším možném termínu. Své požadavky na náhradní díly směřujte přímo na pracovníky obchodního oddělení.

Reklamace

V případě vzniku závady nebo výskytu vadných komponent na chladicích zařízeních dodaných naší společností, řeší servisní oddělení v souladu s platným JDK Reklamačním řádem. K popisu závady užijte prosím JDK Reklamační protokol.