Sdružené jednotky

Snadná regulace výkonu podle skutečné potřeby chladu. Výkony v rozsahu od 8 do 750 kW.

Velmi časté je použití sdružených jednotek v supermarketech, obchodních řetězcích, logistických centrech, řeznictvích a masokombinátech. Výhodu těchto chladicích agregátů je proměnný chladicí výkon a tím úsporný provoz. Dobře se hodí i pro klimatizační VZT systémy s přímým odparem chladiva.

Provedení výrobku

Sdružené jednotky řady „R“ jsou vyráběny pro venkovní použití a řada „I", „S", a „M“ pro aplikace do strojovny = "Indoor" provedení. Na společném ocelovém rámu je paralelně propojeno 2 až 14 kompresorů typu Scroll nebo pístových polohermetických kompresorů. Chladicí agregát má zabudované olejové hospodářství, tj. odlučovač oleje, filtraci oleje a řízené vracení oleje do kompresorů. Jednotky jsou dodávány spolu s napájecím a řídicím el. rozvaděčem. Optimalizaci chodu zajišťuje zabudovaný řídicí systém.

Tipy pro Vás  Tip
 • Zdarma získejte odpadní kondenzační teplo pro ohřev užitkové vody. JDK nabízí vhodné příslušenství pro sdružené jednotky. Viz také Rekuperace.
 • Ekonomizér zajišťuje úsporu el. energie a zvýšení chladicího výkonu mrazírny podchlazením kapalného chladiva mrazírenské jednotky při využití části výkonu chladírenské jednotky. Lze využít pouze při současné aplikaci chladírenské a mrazírenské jednotky.
 • Úspory 30% spotřeby elektrické energie ve srovnání se standardní jednotkou lze dosáhnout s kompresory typu Scroll ZF-EVI při aplikaci pro mrazírenský provoz. Porovnání parametrů kompresorů Scroll ZF-EVI viz zde.
Rozsah dodávky

Standardní vybavení sdružené kompresorové jednotky obsahuje ocelový rám, kompresory, olejové hospodářství, sací filtry, uzavírací oddělovací ventily na sání a výtlaku, vysokotlakou a nízkotlakou ochranu, potrubní propojení. Typová řada R obsahuje také vzduchem chlazený kondenzátor, sběrač chladiva a příslušné krytování jednotky. Jednotky řady R a I mají zabudovaný el. rozvaděč, jednotky řady S jsou dodávány s odděleným el. rozvaděčem. Jednotka je po zkoušce těsnosti naplněna přetlakem inertního plynu.

Volitelné příslušenství
 • Vyhřívání oleje kompresorů
 • Typ řídicího systému (Elliwell, Danfoss, …..)
 • Regulace výkonu pístových kompresorů odstavením válců
 • Odlehčený start kompresorů (pouze pro pístové)
 • Ekonomizér (zvýšení výkonu podchlazením chladiva)
 • Sběrač chladiva s pojišťovacími ventily a hladinovou sondou
 • Rekuperace tepla (využití odpadního tepla pro výrobu TUV)
 • Vzdálené monitorování
 • Vzduchem nebo vodou chlazený kondenzátor (pro řadu I, S)
 • Regulace otáček ventilátoru kondenzátoru
 • Záložní systém řízení (Back-Up)
 • Speciální řešení dle požadavků zákazníka
Instalace a provoz

Při instalaci chladivových rozvodů sdružené jednotky je nutné vždy dodržet schválený projekt vypracovaný příslušně kvalifikovanou osobou. Nezapomínejte na kvalitní izolaci sacího potrubí – zlepší se ekonomika provozu a životnost zařízení. Před uvedením do provozu musí být provedeny a zdokumentovány provozní zkoušky chladicího zařízení dle ČSN EN 378-2. Odbornou instalaci a servis Vám rádi zajistíme.

Výběr jednotky

Sdružené kompresorové jednotky jsou vyráběny ve třech základních řadách:

 • IME, ILE, IBE – jednotky do strojovny s integrovaným el. rozvaděčem
 • SME, SLE, SBE – jednotky do strojovny s odděleným el. rozvaděčem
 • RME, RLE, RBE – venkovní jednotky s integrovaným el. rozvaděčem, kondenzátorem a sběračem 

M – chladicí verze
L – mrazicí verze
B – “booster” – chladicí a mrazicí verze na jednom rámu

Základními parametry pro správný výběr jsou požadovaný výkon a odpařovací teplota. Vhodným pomocníkem pro výběr správného typu a provedení JDK sdružených jednotek vám mohou být následující dokumenty.

Další výrobková dokumentace JDK viz zde.

Dokumenty ke stažení
Sdružené jednotky řady S (PR040, 239kB)
Sdružené jednotky - řada INDOOR (CT050, 5683kB)