Chlazené sklady

Hospodárná a vhodně navržená technologie chlazení ovlivňuje významně náklady na provoz chlazených skladů.

JDK jako výrobce chladicí techniky se umí dobře přizpůsobit potřebám zákazníků. JDK chladicí sestavy takzvané „Typové chladicí technologie“ dobře splňují požadavky na hospodárnost a spolehlivost chlazení se zajištěnou servisní podporou.

Účel

Chlazené prostory jsou obvykle součástí logistického řetězce mezi výrobou, distribucí a prodejem zboží. Úkolem je zajistit skladovací podmínky (teplotu, vlhkost) v souladu s hygienickými nebo technologickými normami.

Přípravny – jedná se o pracovní prostory s teplotou +12 až +15°C, při návhu je nutné dbát na nízkou hlučnost a malou rychlost proudění vzduchu.

Chladírny – v závislosti na druhu skladovaného zboží se teplota pohybuje v rozmezí od -1°C do +10°C, požadovaná relativní vlhkost závisí na druhu zboží a jeho balení. Od cca +5°C se doporučuje vybavit výparníky aktivním odtáváním.

Mrazírny – slouží ke skladování produktů při teplotách od -18°C do -30°C. Výparníky musí být vybaveny aktivním odtáváním.

Šokové zchlazování/zmrazování – jedná se rychlý způsob snížení teploty potraviny za účelem omezení množení mikroorganismů. Předpokladem pro úspěšné zchlazení je správná distribuce a intenzívní proudění vzduchu při nízké teplotě (např. až -40°C při zmrazování).

Tepelné ztráty

Kvalitní tepelná izolace chlazeného prostoru je základním předpokladem nízkých provozních nákladů chlazeného prostoru. Nikdy proto nepodceňujte kvalitu a provedení izolace boxu. JDK spolupracuje pouze s osvědčenými dodavateli izolovaných boxů.

Bilance tepelných zisků

Provozní režim, způsob skladování a druh skladovaného zboží má vliv na správný výběr chladicí technologie. Stanovení tepelných zisků umožňuje výpočtový program Bilance. Simulační program Bilance pro výpočet tepelné zátěže chlazeného prostoru byl vyvinut firmou JDK původně pro vlastní interní potřebu. Nyní je k dispozici pro naše zákazníky po vyžádání zdarma ke stažení

Obecné zásady volby chladicí technologie

Znalost tepelných zisků, teploty skladování a provozních podmínek skladu ovlivňují výběr chladicí technologie především z pohledu:

  1. Chladicího výkonu jednotky
  2. Návrhu teplotního spádu (TD) na výparníku
  3. Regulace výkonu a zálohování chodu
  4. Proudění vzduchu
  5. Požadavku na monitorování, archivaci dat a dálkové sledován

 

Se správným výběrem vhodné technologie Vám rádi poradíme.

Doporučená volba teplotního spádu TD na výparníku
Chlazené prostory TD (K) Poznámka
Přípravny 8.5 … 11 Nízká rychlost proudění, nízká hlučnost
Běžné příruční sklady 5.5 … 8 Průměrná obměna zboží
Výrobní sklady 4.0 … 6 Vysoká obměna zboží
Sklad řezaných květin 4.5 Nízká rychlost proudění vzduchu
Sklad cukrovinek 11  … 14 Balené zboží, nízká relativní vlhkost
Šokové chlazení 4.0 … 5.5 Vysoká rychlost a distribuce vzduchu