Dairy Industry

Také mlékárenská technologie je závislá na chladicích technologiích. Příkladem jsou pastery mléka či smetany, chladicí deskové výměníky na příjmu mléka, duplikační nádoby v procesu zpracování...

K chlazení se obvykle využívá ledové vody o teplotě +1°C až +3°C. V procesu zpracování mléka se také uplatní chlazené boxy pro rychlé zchlazování výrobků nebo pro skladování v logistických skladech mlékáren.

Jak se chladí?

Pro chlazení se využívá buď přímé nebo nepřímé chlazení. Při využití nepřímého chlazení se používá jako chladicí médium ledová voda či různé nemrznoucí kapalinové směsi. V případě přímého chlazení je vypařované chladivo přes stěnu výparníku přímo ve styku s ochlazovanou látkou (např. vzduchem ve vychlazovaném prostoru).

Pro chlazení mlékárenských technologií ledovou vodou může být okruh vody navržen jako otevřený nebo uzavřený (tlakový). Častěji se z důvodu jednoduššího dopouštění vody do systému využívá otevřený systém. Pro tyto systémy navrhujeme odstředivá hydrodynamická čerpadla řízená frekvenčním měničem, který zajišťuje stálý tlak vody v systému při minimalizovaných provozních nákladech. 

Chladicí jednotky jsou koncipovány pro umístění do strojovny nebo i pro venkovní umístění. Při venkovním umístění jednotky je v případě chlazení ledové vody nutné brát v úvahu, že voda může při nízkých teplotách okolí zamrznout v potrubí, zvláště jsou-li jednotka a čerpadla vypnuty. V tomto případě je nutné potrubí vyhřívat či přijmout jiná opatření, která možnému zamrznutí vody zamezí. 

Postup při návrhu

Pro stanovení chladicího výkonu je nutné vycházet z projekčních podkladů jednotlivých technologií – spotřebičů chladu. Je také třeba znát energetické bilance všech vychlazovanéch prostor. Pro stanovení celkového instalovaného chladicího výkonu je vhodné zpracovat analýzu souběhu spotřebičů chladu a určit zda se nevyplatí investovat do akumulace chladu. Výsledný návrh chladicí technologie musí také respektovat individuální potřeby zákazníka.

JDK řešení chlazení pro mlékárny zahrnuje
  • Jednotky pro chlazení vody s akumulací pro technologické účely
  • Výrobu ledové vody
  • Rekuperaci tepla a ohřev vody
  • Rozvody ochlazené vody
  • Chlazení skladových prostor
  • Řízení chodu jednotky, monitorování a vzdálený přístup
  • Servisní podporu včetně vzdálenoho servisního přístupu přes Internet
Product documentation
Chlazení kapalin WTE-D2-730 - Ledová voda +2°C (PR113, 42kB)