Industrial Heatpump

V různých procesech vzniká mnoho odpadního tepla, které je možné zpětně využít. Nízkopotenciální teplo může být obsaženo v odpadním vzduchu nebo ve vodě.

Tepelné čerpadlo umí toto teplo získat a převést ho na vyšší potenciální hladinu k dalšímu využití.

Kde se tepelné čerpadlo uplatní?

Nejčastějším použitím průmyslových tepelných čerpadel jsou mlékárny, podniky na zpracování masa, plavecké bazény, zimní stadiony, větrací systémy obchodních domů, chlazení vodního kondenzátu z průmyslového procesu atd.

Při navrhování se vždy vyžaduje odborný rozbor s důrazem na vysokou spolehlivost, životnost a bezpečnost. Zpravidla je technické řešení průmyslových tepelných čerpadel navrženo tak, aby uspokojilo individuální požadavky a zadání zákazníka. Již při ve fázi projekce objektu jsme schopni připravit podklady pro začlenění našeho zařízení do celku nebo navrhnout potřebnou stavební a síťovou připravenost pro realizaci tepelného čerpadla v další investiční fázi.

Pro posouzení využití odpadního tepla je třeba znát:

  1. Zdroj odpadního tepla (vzduch, voda, jiné médium)
  2. Využitelný teplotní spád
  3. Průtočné množství
  4. Způsob využití odpadního tepla (účel a časové rozložení)
Zákaznické provedení

Příklad zákaznického provedení čerpadla voda-vzduch pro ohřev výrobního pracovního prostoru.

Heat Pump

Část tepla je odebíráno z technologické vody, která cirkuluje v potrubí chladicího systému výrobní technologie. Chlazení vody obstarává chladicí věž umístěná mimo budovu.

Tepelné čerpadlo lze také výhodně využít k čerpání nízkopotenciálního tepla ze zásobníku ohřátého solárními kolektory. Příklad uspořádání včetně technických parametrů viz dokument dole.

Product documentation
Tepelné čerpadlo voda (solární)-voda (TL001, 123kB)