ES prohlášení o shodě

ES prohlášení o shodě znaméná, že výrobek nebo zařízení je v souladu s předpisy a normami. Je to písemné prohlášení výrobce o tom, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů platných v EU (tedy i ČR) a že byl dodržen stanovený postup při posouzení shody.

Postup při posouzení shody stanoví zákon 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 176/2008 Sb., které odpovídá směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních.

Před uvedením výrobku na trh musí být vydána písemná forma ES prohlášení o shodě a výrobek musí být označen značkou CE.

Pokud jste v seznamu dole nenašli potřebný dokument, prosím kontaktujte nás.

Doporučené dokumenty
EU deklarace - kondenzační jednotky (EU-01, 237kB)
EU deklarace - kompresorové jednotky (EU-02, 237kB)
EU deklarace - paralelní jednotky (EU-03, 237kB)
EU deklarace - sdružené jednotky (EU-04, 237kB)
EU deklarace - elektrické rozvaděče RKJ (EU-05, 238kB)
EU deklarace - chladiče kapalin řady W (EU-06, 237kB)
EU deklarace - oddělené kondenzátory KNO (EU-07, 237kB)
EU deklarace - řídicí rozvaděče CP (EU-08, 237kB)