Pivovary

Technologie výroby piva vyžaduje chlazení. JDK je výrobcem a dodavatelem vhodné chladicí technologie používané při výrobě piva.

Co se chladí?

Při výrobě piva se obvykle využívá pro zchlazení uvařeného piva (mladiny) ledová voda. Ochlazená mladina je během následného kvašení udržována nepřímým chlazením nemrznoucí směsí na požadované teplotě. Po prokvašení se pivo stočí do nádob a ponechá se ležet v chlazeném prostoru se stálou teplotou kolem +2°C.

Dále jsou vychlazovány kvasné prostory na teplotu cca +10…+12°C a skladové prostory se sudovým pivem.

JDK řešení chlazení pro pivovary zahrnuje
  • Jednotku pro chlazení glykolu s cirkulačním čerpadlem a řízením podle teploty
  • Zabudovaný modul výroby ledové vody s řízením
  • Podstropní glykolové chladiče pro spliku, ležácký sklep, sklady sudů, apod.
  • Glykolové rozvody a regulační armatury

 

Chladicí jednotka je kompaktního provedení s odděleným kondenzátorem pro umístění do strojovny. Jednotka vychlazuje nemrznoucí glykolovou směs na požadovanou teplotu cca -5°C. Provoz je plně automatický, řízen termostatem podle výstupní teploty ochlazené kapaliny. Modul výroby ledové vody dodává zchlazenou vodu o teplotě cca +2°C.

Dokumenty ke stažení
Chlazení kapalin WDE, kompaktní provedení (PR120, 203kB)
Chlazení kapalin řada WTE (PR110, 213kB)